1. Úvod

Tato stránka popisuje způsob, jakým naše společnost Josenika s.r.o. zpracovává a chrání osobní údaje, které nám poskytujete prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

Prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu zpracováváme následující osobní údaje:

3. Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje výhradně pro účely komunikace s vámi ohledně vašich dotazů, komentářů nebo žádostí, které nám přes kontaktní formulář pošlete.

4. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Josenika s.r.o. Sídlo společnosti: Babičkova 97/9, Černá Pole (Brno-sever), 613 00 Brno. IČO: 07429711.

5. Uchování osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře, budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny.

6. Práva subjektů údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu nepřesných údajů, výmaz osobních údajů (v některých případech), omezení zpracování a přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů.

7. Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně ochrany osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva týkající se osobních údajů, kontaktujte nás na následující adrese:

Josenika s.r.o.
IČO: 07429711
Babičkova 97/9, Černá Pole (Brno-sever), 613 00 Brno
Email: recepce@josenika.cz

Tato stránka o ochraně osobních údajů byla naposledy aktualizována: 27. 9. 2023.